Xoves, 28 Sep. 2023

Actualizado07:21:59 AM GMT

Estás en Nigrán UCN esixe axilizar a aprobación das tarifas do servizo de taxi urbano en #Nigrán.

UCN esixe axilizar a aprobación das tarifas do servizo de taxi urbano en #Nigrán.

Correo-e Imprimir PDF
antonio fernandez

O partido independente, Unión Centrista de Nigrán (UCN), por medio do seu portavoz, Antonio Fernández, suscitou no pasado pleno ordinario de xullo, un Rogo ao goberno local, no sentido de que se axilicen os trámites administrativos no expediente de aprobación das tarifas do servizo urbano de Taxi no municipio, recollendo así, sinalan, "a inquietude e preocupación do citado colectivo polo que entenden unha demora inxustificada para a súa aprobación definitiva, situación que está xerando un grave prexuízo económico aos autónomos do taxi".

UCN recorda que toda a documentación foi presentada no rexistro municipal o día 25/9/14, co número de entrada 12632, e enviada a principios de xaneiro deste ano á Xunta para informe de mobilidade, que "lamentablemente chegou con moitísimo atraso o día 30 de xuño pasado, pero que curiosamente houbo que volver remitir, neste caso á Consellería de Economía e Industria -escrito enviado o pasado día 6 de xullo-, para emitir o preceptivo informe, previo á súa aprobación por parte do Concello. Os interesados preguntan: Por que non se tramitaron de forma simultánea o informe a ambas Consellerías?".

UCN afirma que non entende a tardanza na resolución por parte do Concello "e que non entenden como case un ano despois aínda están sen aprobarse, dándose a paradoxo de ser o único Concello do Val Miñor de non dispoñer de tarifa aprobada, (Baiona 19/1/15 e Gondomar 9/7/15 publicadas en BOP), a pesar ata de haberse iniciado os trámites con antelación".

UCN culpabiliza "do clamoroso atraso ao anterior goberno do PP e especialmente ao ex_alcalde Alberto Valverde, por non mover un dedo en xestionar con dilixencia o expediente, incluso facendo as correspondentes xestións ante a Xunta, o que demostra ben ás claras o seu total pasotismo e despreocupación, a non ser que na propia Xunta -gestionada pola súa mesmo partido-, non fixesen o máis mínimo caso, o cal viría demostrar o escaso ou nulo peso político do ex_alcalde, o que confirmaría unha vez máis nosas críticas respecto diso".

Fernández Comesaña, recorda que o actual alcalde Juan González "informou no pleno, que recentemente desprazouse a Santiago para axilizar o informe pendente, e comprometeuse a celebrar un pleno extraordinario-de ser necesario en agosto-, para resolver o grave problema que recoñeceu herdar, o que contrasta o seu axilidad co seu predecesor no cargo; polo que UCN mostrou o seu total conformidade e disposición para apoiar a súa aprobación á maior urxencia posible, dado o grave prexuízo económico que se está causando ao colectivo, así como o agravio comparativo cos outros Concellos do Val Miño"r.