Martes, 7 Apr. 2020

Actualizado12:21:09 AM GMT

Estás en Nigrán Investigan ao ex alcalde popular de Nigrán por presunta prevaricación na contratación da grúa municipal.

Investigan ao ex alcalde popular de Nigrán por presunta prevaricación na contratación da grúa municipal.

Correo-e Imprimir PDF
auditorio-nigran

O Xulgado de Instrución Nº 6 de Vigo investiga ao exalcalde popular Alberto Valverde por presunta prevaricación administrativa no contratación do servizo de grúa municipal. O fai a instancia dunha denuncia presentada polo ministerio fiscal que viu indicios de delito nesa contratación feita mediante decretos de Alcaldía, en lugar dun concurso público con publicidade, segundo dá a coñecer o edil Antonio Fernández (UCN).

Sinala que os decretos de alcaldía se fixeron por importe de 21.228,2€ (12/9/12), 6.348,94€ (19/9/13) e 11.942,70€ (27/5/14). Daquela con advertencia ao rexedor popular que existían" reparos de legalidade e informes desfavorables da Intervención Municipal", feito que Fernández denunciara nun pleno da corporación e publicamente en novembro de 2012.

Engade que nese momento a Intervención sinalou claramente que "o gasto é contrario aos principios de boa administración e á eficiente utilización dos fondos públicos", así como que puidese tratarse "dunha contratación encuberta de persoal". Informe que foi posto en coñecemento da fiscalía e polo que agora a xustiza investiga a Valverde.

Fernández denuncia o "peculiar procedemento" con que se administrou a contratación, "tendo en conta que o Sr. Valverde dita a Providencia de inicio do expediente o día 22/8/12, cando curiosamente a oferta que resulto ser a adxudicataria, tiña entrada no rexistro municipal o día 30/7/12 con número 9851, varios días antes de iniciarse o expediente de contratación".

Lembra que os importes citados foron sensiblemente incrementados cos gastos soportados polo Concello "de combustible, mantemento e reparacións, así como da correspondente póliza de seguros.

A maiores sinala que o vehículo-guindastre propiedade municipal co que se desenvolvía o servizo foi cedido gratuitamente á empresa que o xestionaba. "Curiosamente sen fianza algunha que garantise as posibles avarías que puidesen ocasionarse durante a vixencia do contrato".

Por outra parte, o contrato non contemplaba os servizos extra de guindastre prestados a partir das 20h, e especialmente os domingos, "que curiosamente excluíase do contrato, xusto cando a demanda e necesidade é maior, facturándose estes servizos a parte (o contrato estipulaba xornada de luns a sábado ata as 20h)", sinala.