Sábado, 15 Jun. 2024

Actualizado10:50:26 PM GMT

Estás en Canais Economía Sae a exposición pública o parque eólico do Merendón que afectará máis de 400ha da Serra da Groba.

Sae a exposición pública o parque eólico do Merendón que afectará máis de 400ha da Serra da Groba.

Correo-e Imprimir PDF
garranos groba

Sete aeroxeradores que afectarán 412, 63 hectáreas da Serra da Groba conforman o proxecto eólico “Merendón” que Economía e Industria acaba de ingresar a exposición pública por 30 días. O proxecto de incidencia supramunicipal implicará a expropiación de terras das comunidades de montes de Santa María de Oia, O Rosal e Loureza (Concellos de Oia e O Rosal). O novo parque elevaría a 18 o número de aeroxeradores sobre A Groba, de concretarse a instalación do tamén proxectado “Albariño I”, en territorio dos concellos de Baiona e Oia.

Entre as pegadas máis importantes xa denunciadas –entre outras pola Asociación SOS Groba-, atópase a incidencia que ademais dos aeroxeradores, terán as infraestruturas necesarias para o seu montaxe e mantemento na fauna, flora e demais patrimonio natural e etnográfico da zona. Nomeadamente este espazo ocupado dende hai milenios polos cabalos ceibes das terras do Miñor quedaría gravemente afectado. Incluso, o lendario curro da Valga ficaría no medio destas construcións.

Descrición do Proxecto Parque Eólico “Merendón”

Título: Parque Eólico do Merendón.

Solicitante: Tiraventos, S.L.

Domicilio social: Poligono de Torneiros, s/n, A Relva, 36410 O Porriño.

Municipios afectados: Oia e O Rosal.

Superficie afectada: 412,63 ha.

Características técnicas do parque eólico:

- 7 aeroxeradores, cunha potencia nominal unitaria de 3.000 kW.

- Potencia total admitida: 21 MW.

- Produción neta anual estimada: 61.069,90 MWh/ano.

- Orzamento total: 23.532.748,81 euros.

Características técnicas da infraestrutura eléctrica de xeración, transformación e interconexión:

- 7 transformadores de 3.500 kVA instalados no interior do aeroxerador cunha relación de transformación 0,40/30 kV.

- Rede subterránea de interconexión entre as máquinas existentes, a 30 kV.

- Subestación de manobra de 30 kV.

Obxecto da información pública:

- Estudo ambiental.

- Proxecto sectorial de incidencia supramunicipal.

- Autorización administrativa, aprobación do proxecto de execución e declaración de utilidade pública das instalacións que comprende o proxecto do parque eólico.