O noso corpo, o noso territorio

Imprimir
dereitos mulleres

MANIFESTO DAS COORDENADORAS NACIONAIS DA MARCHA MUNDIAL DAS MULLERES DE CATALUNYA, EUSKADI E GALIZA CONTRA O PROXECTO DE LEI DE ABORTO DE GALLARDÓN
"O NOSO CORPO, O NOSO TERRITORIO"
No mes de decembro o Consello de Ministros do Estado Español aprobou o proxecto de reforma da Lei do Aborto presentado polo ministro de Xustiza, Alberto Ruíz Gallardón, que leva por título: "Lei orgánica de protección da vida do concibido e dos dereitos da muller embarazada". Con esta reforma o partido popular cede ás presións da xerarquía católica e os grupos ultra conservadores, integristas e fundamentalistas que pretenden frear os cambios das mulleres para que non saiamos do perfil maternidade-domesticidade. Coidadoras ao servizo dos demais.
A norma, que pretende derrogar a vixente "Lei de saúde sexual e reprodutiva e da interrupción voluntaria do embarazo" non só eliminaría -no caso de ser aprobada- o sistema actual de prazos, no que durante as primeiras 14 semanas de embarazo a muller pode abortar sen ter que alegar ningún motivo, senón que ademais restrinxiríanse os supostos para poder abortar legalmente. Só habería dous: violación e grave perigo para a vida ou a saúde física ou psíquica da muller. Sería o persoal médico -con requisitos máis estritos que no 1985 e un procedemento máis longo- os que decidirían si ese perigo existe. Non todas as malformacións fetais, segundo este anteproxecto, serán tidas en conta para poder abortar, aínda que si o sería o efecto psicolóxico que isto teña na embarazada, co conseguinte prexuízo no expediente de saúde para a muller, que podería ser no futuro, utilizado na súa contra para alegar incapacidade no caso de, por exemplo, unha demanda pola custodia [email protected] [email protected], ou á hora de buscar un emprego, etc.


Por conseguinte, consideramos que esta Lei suporía:

Que se concretaría en:

En definitiva, que a liberdade das mulleres para decidir sobre o seu propio corpo e a súa vida se vexan limitadas polo mesmo goberno que está promovendo uns recortes que fan que as nosas vidas se precaricen hasta extremos que non podíamos nin sospeitar, un goberno que centra todas as súas atencións e desvelos nun feto, cando non ten ningún reparo en deixar sen teito, escolaridade, comida, asistencia sanitaria...etc @s [email protected] xa [email protected], polo mesmo goberno que condena a morte a milleiros de vidas en vallas – fronteiras, para garantir a invulnerabilidade de Europa, unha Europa que só fala de fundamentalismo cando é islámico e invisibiliza o católico, nunha connivencia que lle permitiría deixar sen dereitos ás súas cidadás, desatendendo o cumprimento dos dereitos humanos, mentres non vacila para facer cumprir coa maior celeridade gran cantidade de "axustes" económicos, facéndonos protagonistas unha vez máis do que xa coñecemos, o capitalismo globalizado é a quintaesencia do patriarcado.
Por todas estas razóns as mulleres da MARCHA MUNDIAL DAS MULLERES DE CATALUNYA, EUSKADI E GALIZA
ESIXIMOS:
Que se recoñeza o dereito fundamental das mulleres a tomar as súas propias decisións

Recordámoslle ao goberno que ten a obriga de garantir o pluralismo, a liberdade de conciencia, o dereito á saúde reprodutiva e sexual e o dereito a decidir. Neste sentido os argumentos relixiosos non poden converterse en políticas públicas, nin moito menos leis que vaian en contra dos dereitos humanos de tódalas mulleres.
FACEMOS UN CHAMAMENTO Á MOBILIZACIÓN: