Luns, 17 Jun. 2024

Actualizado10:50:26 PM GMT

Estás en Nigrán Polémica pola moción que deu trámite inicial ao proxecto de vivendas no barrio das Angustias.

Polémica pola moción que deu trámite inicial ao proxecto de vivendas no barrio das Angustias.

Correo-e Imprimir PDF
concello-en-obras

Encóntrase en trámite de aprobación inicial o proxecto para construír máis de cen vivendas no barrio das Angustias en Nigrán, das cales cincuenta serán de protección oficial e promoción pública. A iniciativa comezou o longo camiño burocrático coa aprobación por parte do pleno do pasado mércores 27 de outubro, cos votos afirmativos do equipo de goberno (PSOE) e Unión Centrista de Nigrán.

O tema foi proposto como primeiro punto a tratar no pleno ordinario cunha moción pola modificación singular Nº 23 das Normas Subsidiarias de Planeamento no chan apto para urbanizar (S.A.U. 12). Se ben tódolos grupos políticos manifestaron o apoio á construción das vivendas, o Partido Popular e o grupo dos non adscritos (ex representantes do BNG), formularon discrepancias con respecto á tramitación por esta vía e non dentro do proxecto xeral de traballo que os partidos veñen realizando para a aprobación do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Nigrán.

Na súa páxina web, os populares explican os motivos polos cales non apoiaron a moción presentada dende a alcaldía. “De esta forma, para el PP de Nigrán se confirma el trato de favor sobre el desarrollo urbanístico de esta zona frente a otras en las que también se habían solicitado modificaciones puntuales para desarrollar algún otro ámbito y que desde el gobierno local se rechazó.”

O grupo popular tamén sinalou a súa sorpresa pola actitude de UCN, que “a última hora cambió su voto en relación a lo que había votado en la Comisión Informativa”.

Pola súa banda, UCN fundamentou seu voto afirmativo na importancia social da obra e a necesidade de reactivar o sector da construción.

O expediente conta cun informe favorable e vinculante da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia segundo os defensores da moción. Pero o PP sinalou que tamén existe un informe xurídico con data 14 de outubro realizado polo Técnico de Administración Xeral do Concello de Nigrán onde di que dada a orden do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de 23 de xullo de 2010 de aprobación inicial do Plan de Ordenación do Litoral (POL) pola que se acordou a suspensión de todas as actuacións nos ámbitos de solo cuxo grao de compatibilidade co POL sexa entre outros o grao 2 ( o mesmo no que se atopa o SAU-12), recomenda “agardar ata o momento da aprobación definitiva do POL, ou, no seu caso, dun eventual alzamento da suspensión do desenvolvemento do SAU-12 ao abeiro do previsto na Orde da Consellería".